Event Ghép Chữ Thất Thành Đại Chiến

Chào các đồng đạo Võ Lâm Thiếu Hạo,hôm nay bổn trang xin giới thiệu chi tiết về sự kiện ghép chữ Thất Thành Đại Chiến tháng 10/2019.

Sự kiện bắt đầu từ ngày 7/10/2019 đến 10/11/2019,khi hết thời gian các nguyên liệu sẽ không còn xuất hiện nửa nhưng các npc sự kiện và vật phẩm vẫn không hết hạn.

NPC sự kiện

Hình ảnh Chi tiết

sứ giả hoạt động

Tương Dương(196/201)

Nhận thưởng mốc sử dụng event.

Cho phép ghép chữ Thất, Thành, Đại Chiến.

 

Vật phậm và hướng dẩn

Hình ảnh Hướng dẫn

Rớt khi đánh quái 9x,Boss Thuyền PLD,Vượt Ải,Boss Hoàng Kim tiểu và đại.

Hoàn thành nhiệm vụ dã tẩu,boss sát thủ 90,Shop Tống Kim.

mảnh thiên thư

Mua tại NPC Sứ giả hoạt động.

Phần thưởng từ vật phẩm sự kiện.

đại hỷ bảo hạp

2 Thất.

2 Thành.

2 Đại.

2 Chiến.

5 Vạn.

Ghép tại NPC Sứ giả hoạt động.

đại cát bảo hạp

2 Thất.

2 Thành.

2 Đại.

2 Chiến

5 Vạn

1 Mảnh thiên thư.

Ghép tại NPC Sứ giả hoạt động.

 

Phần thưởng

Hình ảnh Phần thưởng ngẫu nhiên
đại hỷ bảo hạp

Tử thủy tinh

Lam thủy tinh

Lục thủy tinh

Huyền Tinh Khoách Thạch Cấp 1 2 3

Tinh Hồng Bảo Thạch

Hoa Hồng.

1.000.000 Kinh nghiệm(100%)

đại cát bảo hạp

Tử thủy tinh

Lam thủy tinh

Lục thủy tinh

Huyền Tinh Khoách Thạch Cấp 2 3 4

Tinh Hồng Bảo Thạch

Hoa Hồng.

3.000.000 Kinh nghiệm(100%)

 

Số lần mốc sử dụng Đại Cát Bảo Hạp Phần thưởng
100

10.000.000 Kinh nghiệm

200

20.000.000 Kinh nghiệm

500

50.000.000 Kinh nghiệm

1000

100.000.000 Kinh nghiệm

2000

200.000.000 Kinh nghiệm

4000

500.000.000 Kinh nghiệm