Sự Kiện Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 27/03/2020  đến 28/04/2020.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 100 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Sứ giả hoạt động

Vua Hùng

Vị trị: Ba Lăng Huyện (202/199)

Chức năng:

Nhận mốc Bánh Chưng
Ghép Bánh Giày
Ghép Bánh Giày Hảo Hạng
Ghép Bánh Chưng

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 29/04/2020.

 

VLTK - Công Thành Chiến

Túi nguyên liệu

 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Hoàng Kim.
 • Được Xếp Chồng DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 28-04-2020.

VLTK - Công Thành Chiến

Lá Chuối - Nếp - Thịt - Đậu

 • Nguồn gốc: Mua tại Npc Sứ giả hoạt động
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 28-04-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Giày
 • Nguồn gốc:  2 (Nếp + Thịt + Lá chuối + Đậu) 
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 28-04-2020.
 • Phần thưởng: 3.000.000 Kinh nghiệm

VLTK - Công Thành Chiến

Bánh giày Hảo Hạng

 • Nguồn gốc: 2 (Nếp + Thịt + Lá chuối + Đậu) + 10 Vạn
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 28-04-2020.
 • Phần thưởng: 8.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Tiên thảo lộ đặc biệt
Bánh chưng
Bánh giày
bánh giày hảo hạng
Quả cảm xanh
Hoa hồng
Thủy tinh
Hoa tuyết
 

VLTK - Công Thành Chiến

Bánh Chưng

 • Nguồn gốc: 2 (Nếp + Thịt + Lá chuối + Đậu) + 10 Vạn + 10 Tiền Đồng
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 28-04-2020.
 • Phần thưởng: 30.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Tiên thảo lộ đặc biệt
Quả cảm xanh
Hoa hồng
Thủy tinh
Hoa tuyết
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1 2 3 4 5 6
Phúc duyên lộ
Phi phong cấp 1 2 3 4 5
Bánh Chưng
Bánh giày
Bánh giày hảo hạng
Mảnh ghép kỹ năng 180
Thạch hoàng kim (+7)
Đồ phổ hoàng kim ( +7)
Tinh hồng bảo thạch

 

Phần thưởng mốc sử dụng Bánh Chưng

                                     Mốc                                     Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
100

500.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

200

1 Lục Bảo Châu

1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

500

2.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

2 Lục Bảo Châu

1000

5.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +7

Thạch hoàng kim +7

2000

10.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +7

Thạch hoàng kim +7

Ấn cấp 7

4000

20.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +7

Thạch hoàng kim +7

Ấn cấp 8

5 Lục Bảo Châu

6000

20.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

2 Đồ phổ hoàng kim +7

2 Thạch hoàng kim +7

Trang Sức Long Đảm (Cấp 2)

10 Lục Bảo Châu