Sự kiện 8/3 Hoa Hồng

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 21/02/2020  đến 22/03/2020.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 100 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Sứ giả hoạt động

Sứ giả hoạt động

Vị trị: Ba Lăng Huyện (Trung Tâm)

Chức năng:

Mua Cỏ Xanh
Nhận mốc Bó hoa Vĩnh Cửu
Mua Giỏ Đựng Hoa

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 30/03/2020.

 

Sứ giả hoạt động

Thợ ghép hoa

Vị trị: Ba Lăng Huyện (202/199)

Chức năng:

Ghép bó hoa tam sắc
Ghép bó hoa tứ sắc
Ghép bó hoa vĩnh cửu

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 30/03/2020.

 

VLTK - Công Thành Chiến

Túi hương hoa hồng

 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Sát Thủ,Boss Hoàng Kim.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa hồng trắng
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi hương hoa hồng.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa hồng vàng
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi hương hoa hồng.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa hồng xanh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi hương hoa hồng.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa hồng đỏ
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Túi hương hoa hồng.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Cỏ xanh
 • Nguồn gốc: Mua tại Npc Sứ giả hoạt động
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Giỏ Đựng Hoa
 • Nguồn gốc: Mua tại Npc Sứ giả hoạt động
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Bó hoa tam sắc
 • Nguồn gốc: 3 hoa hồng khác màu = Bó hoa tam sắc
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
 • Phần thưởng: 2.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Mặt nạ tuần lộc.
Hoa tuyết
Quả cảm xanh
Hoa hồng
VLTK - Công Thành Chiến
Bó hoa tứ sắc
 • Nguồn gốc: 4 Loại hoa khác màu + cỏ xanh = Bó hoa tứ sắc
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
 • Phần thưởng: 5.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Tiên thảo lộ đặc biệt
Mặt tuần lộc
Quả cảm xanh
Hoa hồng
Thủy tinh
Hoa tuyết
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1 2
VLTK - Công Thành Chiến
Bó hoa vĩnh cửu
 • Nguồn gốc: 4 loại hoa khác màu + có xanh + giỏ đựng hoa = Bó hoa hồng vĩnh cửu
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 22-03-2020.
 • Phần thưởng: 20.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Tiên thảo lộ đặc biệt
Mặt tuần lộc
Quả cảm xanh
Hoa hồng
Thủy tinh
Hoa tuyết
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1 2 3 4 5 6
Phúc duyên lộ
Phi phong cấp 2 3 4 5
Hoàng tuyết nhân
Thạch hoàng kim ( +4 +5 +6)
Đồ phổ hoàng kim ( +4 +5 +6)
Mặt nạ ông già noel
Mặt nạ thiên sứ
Mặt nạ người tuyết
Tinh hồng bảo thạch

 

Phần thưởng mốc sử dụng Giỏ Hoa Hồng Vĩnh Cửu

Quý nhân sỹ may mắn là người sử dụng Giỏ Hoa Hồng Vĩnh Cửu trên toàn Server
Mốc Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
100

1 Lục bảo châu

200.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

200

2 Lục bảo châu

500.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

500

3 Lục bảo châu

1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

1000

5 Lục bảo châu

2.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Phi Phong cấp 5

2000

10 Lục bảo châu

5.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Ấn cấp 6

Huyền tinh khoáng thạch cấp 7

4000

10 Lục bảo châu

10.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Đá cường hóa +6

Huyền tinh khoáng thạch cấp 7

6000

10 Lục bảo châu

10.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +7

Thạch hoàng kim +7

Đá cường hóa +7

Huyền tinh khoáng thạch cấp 8


Phần thưởng ngẫu nhiên khi đổi 10 Lục Bảo Châu

Đến Sứ Giả Hoạt Động để đổi 10 Lục Bảo Châu lấy phần thưởng ngẫu nhiên như sau

Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Hãn Huyết Long Câu Hắc Tinh Hổ Vương
Kim Tinh Hỗ Vương Phi phong cấp 5
Bạch Tinh Hổ Vương Mặt nạ vương giả (7 ngày)
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6 Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Đồ phổ hoàng kim +6 Thạch hoàng kim +6
Ngoài ra các bạn cũng nhận được 1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn khi đổi Lục bảo châu