Hướng dẩn học kỹ năng 120, 150 và 180

Hướng dẩn học kỹ năng 120:

  1. Đến NPC Sứ giả hoạt động chọn: Kỹ năng và Chuyển Sinhhướng dẩn kỹ năng 120
  2. Tiếp theo chọn mua bí kiếp với giá (200 Vạn và 20 Hành Hiệp Lệnh)kỹ năng 120
  3. Sau khi mua bí kiếp 120 sẽ nhận được " Bí Quyết 120" và sử dụng.

Học kỹ năng 150

  1. Đến NPC Sứ giả hoạt động chọn: Kỹ năng và Chuyển Sinhhướng dẩn kỹ năng 120
  2. Tiếp theo chọn mua bí kiếp với giá (2000 Vạn và 100 Hành Hiệp Lệnh)
  3. Sau khi mua bí kiếp 150 sẽ nhận được "Yếu Quyết 150" và sử dụng.

Học kỹ năng 180

Cách 1:

Dùng tiền đồng mua trên kỳ trân các

Cách 2:

Dùng 7 Mảnh ghép Kỹ Năng 180 ghép tại Npc Sứ giả hoạt động
Nhiệm vụ và sự kiện - Ghép mảnh ghép kỹ năng 180

Nâng cấp kỹ năng 180

Khi học kỹ năng 180 các bạn chỉ được 1 điểm kỹ năng
Hãy đến NPC Sứ giả hoạt động để nâng cấp kỹ năng 180 của mình(Mỗi lần +1 điểm đến khi đủ 20)
Kỹ năng và chuyển sinh - Ta muốn nâng cấp kỹ năng 180