Khuyến mãi 50% Mệnh giá Nạp Tiền 01-04-2020 đến 03-04-2020

Khuyến mãi mệnh giá nạp tiền Thời gian: 0h ngày 01/04/2020 đến 23h59 ngày 03/04/2020

Mệnh giá nạp thẻ là: 520 Tiền Đồng = 10.000 VNĐ

Mệnh giá nạp momo/chuyển khoản là: 750 Tiền Đồng = 10.000 VNĐ