Sự kiện Ngũ Sắc Băng Tinh

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 25/12/2019  đến 20/01/2020.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 100 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Sứ giả hoạt độngSứ giả hoạt động

Vị trị: Ba Lăng Huyện (Trung Tâm)

Chức năng:

Ghép Lục Tuyết Nhân
Ghép Tử Tuyết Nhân
Ghép Hoàng Tuyết Nhân
Mua Ngũ Sắc Băng Tinh
Nhận mốc Hoàng Tuyết Nhân

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 25/01/2020.

 

VLTK - Công Thành Chiến
Hộp quà giáng sinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Sát Thủ,Boss Hoàng Kim.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà giáng sinh.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 15-08-2018.
VLTK - Công Thành Chiến
Mộc Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà giáng sinh.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Thủy Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà giáng sinh.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Hỏa Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà giáng sinh.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Thổ Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận khi mở Hộp quà giáng sinh.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Ngũ Sắc Băng Tinh
 • Nguồn gốc: Mua tại Npc Sự Kiện
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
VLTK - Công Thành Chiến
Lục tuyết nhân
 • Nguồn gốc: Kim Băng Tinh + Mộc Băng Tinh + Thủy Băng Tinh + Hỏa Băng Tinh + Thổ Băng Tinh = Lục Tuyết Nhân
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
 • Phần thưởng: 2.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:

Mặt nạ tuần lộc.

Hoa tuyết

Quả cảm xanh

Hoa hồng

VLTK - Công Thành Chiến
Tử Tuyết Nhân
 • Nguồn gốc: Kim Băng Tinh + Mộc Băng Tinh + Thủy Băng Tinh + Hỏa Băng Tinh + Thổ Băng Tinh + 5 Vạn Lượng = Tử Tuyết Nhân
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
 • Phần thưởng: 5.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Mặt tuần lộc

  Quả cảm xanh

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

  Hoa tuyết

  Huyền tinh khoáng thạch cấp 1 2

VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Tuyết Nhân
 • Nguồn gốc: Kim Băng Tinh + Mộc Băng Tinh + Thủy Băng Tinh + Hỏa Băng Tinh + Thổ Băng Tinh + Ngũ Sắc Băng Tinh + 5 vạn lượng = Hoàng Tuyết Nhân
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 24-01-2020.
 • Phần thưởng: 20.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Tiên thảo lộ đặc biệt

  Mặt tuần lộc

  Quả cảm xanh

  Hoa hồng

 • Thủy tinh

  Hoa tuyết

  Huyền tinh khoáng thạch cấp 1 2 3 4 5 6

 • Phúc duyên lộ

 • Phi phong cấp 1 2 3 4

  Hoàng tuyết nhân

  Thạch hoàng kim ( +2 +3 +4)

  Đồ phổ hoàng kim ( +2 +3 +4)

 • Mặt nạ ông già noel

 • Mặt nạ thiên sứ

 • Mặt nạ người tuyết

  Tinh hồng bảo thạch

 

Phần thưởng mốc sử dụng Hoàng Tuyết Nhân

Quý nhân sỹ may mắn là người sử dụng Ngũ Đại Băng Tinh trên toàn Server
Mốc Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
100

1 Lục bảo châu

100.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

200

2 Lục bảo châu

200.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Huyền tinh khoáng thạch cấp 6

500

3 Lục bảo châu

500.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

1000

5 Lục bảo châu

1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Phi Phong cấp 5

2000

10 Lục bảo châu

2.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Ấn cấp 6

Huyền tinh khoáng thạch cấp 7

4000

10 Lục bảo châu

5.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

Đồ phổ hoàng kim +6

Thạch hoàng kim +6

Đá cường hóa +6

Huyền tinh khoáng thạch cấp 7

 

Phần thưởng ngẫu nhiên khi đổi 10 Lục Bảo Châu

Đến Sứ Giả Hoạt Động để đổi 10 Lục Bảo Châu lấy phần thưởng ngẫu nhiên như sau

Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Hãn Huyết Long Câu Hắc Tinh Hổ Vương
Kim Tinh Hỗ Vương Phi phong cấp 5
Bạch Tinh Hổ Vương Mặt nạ vương giả (7 ngày)
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6 Huyền tinh khoáng thạch cấp 7
Đồ phổ hoàng kim +6 Thạch hoàng kim +6
Ngoài ra các bạn cũng nhận được 1.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn khi đổi Lục bảo châu