Sát nhập máy chủ Siêu Quang và Xích Long Câu

Thời gian tiến hành sát nhập

23h30 ngày 30/03/2020 dự kiến đến 02h00 ngày 31/03/2020.

    • Các máy chủ trong danh sách sáp nhập sẽ được bảo trì trong thời gian trên.
    • Nội dung thực hiện: Sáp nhập 02 máy chủ  cụm máy chủ Phong Vân Tái Khởi theo danh sách như sau:
Máy chủ 1 Máy chủ 2 Máy chủ sau sát nhập
Siêu Quang Xích Long Câu Siêu Quang

 

Lưu ý

  • Các nhân vật bị trùng tên sẽ bị đổi.
  • Các tài khoản chứa trên 3 nhân vật xin liên hệ Admin để xử lý
  • Bang hội trùng tên sẽ được bảo lưu dữ liệu trong 3 ngày nếu cần xử lý
  • Dữ liệu về bang hội chiếm thành và thiên tử sẽ tính theo máy chủ Siêu Quang
  • Sau khi hoàn tất bảo trì các bạn nhớ chạy Autoupdate để được hiển thị chắc chắn

 

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có bất kỳ khó khăn nào, quý nhân sĩ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ về trang https://facebook.com/volamthieuhao hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 032 22 79 79 6 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.