Sự Kiện Chiến Thắng 30-4

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày Ngày 16/05/2020  đến 17/06/2020.

Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 100 trở lên tại toàn bộ máy chủ.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Chỉ Huy

Vị trị: Ba Lăng Huyện (201/200)

Chức năng:

Nhận mốc Chiếc mủ Tự Do
Ghép Chiếc mủ tai bèo
Ghép Chiếc mủ hòa bình
Ghép Chiếc mủ tự do

Lưu ý: Các chức năng này sẽ hết hạn lúc 24h 20/06/2020.

 

Túi mừng chiến thắng

 • Nguồn gốc: Nhận khi tham gia tham gia tiêu diệt quái tại bản đồ cấp 80, 90,Vượt ải,Phong Lăng Độ,Boss Hoàng Kim.
 • Được Xếp Chồng DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 17-06-2020.

Huân chương 1,2

 • Nguồn gốc: Mua tại Npc Sứ giả hoạt động
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 08-06-2020.

Chiếc mủ tai bèo

 • Nguồn gốc:  5 (Huân chương 1 + Huân chương 2) 
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nguyên liệu sự kiện.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 17-06-2020.
 • Phần thưởng: 10.000.000 Kinh nghiệm

Chiếc mủ hòa bình

 • Nguồn gốc: 5 (Huân chương 1 + Huân chương 2) + 10 Vạn
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 17-06-2020.
 • Phần thưởng: 40.000.000 Kinh nghiệm

Chiếc mủ tự do

 • Nguồn gốc: 5 (Huân chương 1 + Huân chương 2) +30 Tiền Đồng
 • Được Xếp Chồng  DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 cái /nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 Ngày 17-06-2020.
 • Phần thưởng: 100.000.000 Kinh nghiệm
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
5 Vạn Lượng
10 Vạn Lượng
20 Vạn Lượng
40 Vạn Lượng
80 Vạn Lượng
160 Vạn Lượng
320 Vạn Lượng
640 Vạn Lượng
1280 Vạn Lượng
2560 Vạn Lượng
5120 Vạn Lượng
12400 Vạn Lượng

 

Phần thưởng mốc sử dụng Chiếc mủ tự do

                                     Mốc                                     Phần Thưởng (Thời hạn vĩnh viễn)
100

5.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

10.000 Vạn Lượng

200

20.000 Vạn Lượng

10.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

500

20.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

1 Ngân Phiếu

1000

50.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

2 Ngân Phiếu

2000

100.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

3 Ngân Phiếu

4000

200.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

4 Ngân Phiếu

1 Đồ phổ hoàng kim +8

1 Thạch Hoàng Kim +8

6000

200.000.000.000 Kinh nghiệm cộng dồn

4 Ngân Phiếu

1 Đồ phổ hoàng kim +8

1 Thạch Hoàng Kim +8