Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 1

Giải đấu mang tính chất giao hữu giữa 2 bang mạnh ở máy chủ Siêu Quang (Minh Giáo vs Búa Rìu).

 

Thời gian diễn ra:

21h00 ngày 09/04/2020.

Thể thức:


- Tống kim (Bảo vệ Nguyên Soái).
- Bản đồ: Hoàng Sa Lâm Ngao
- Số Lượng thành viên: 80 - 80 (Không bị chênh lệch)
- Phe đấu: Tống (Minh Giáo) vs Kim (Búa Rìu)
- Không sử dụng được thuốc lag,mặt nạ Nguyên Soái không x2 diểm tích lũy.

Phần thưởng:


-Bang Thắng:
+10 Kim Nguyên Bảo
+50.000 Vạn Lượng
+Sư Tử Hoàng Kim (30 Ngày)
+Vòng Sáng Danh Hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Bang (7 ngày)

-Bang Thua:
+5 Kim Nguyên Bảo
+20.000 Vạn Lượng

Các bang chủ đại diện nhận thưởng tại NPC Thất Thành Đại Chiến