Phát tặng Tương Phùng Lệnh Bài

Kính chào nhân sĩ võ lâm,
Hôm nay 19h00 ngày 05/03/2020 Võ Lâm Thiếu Hạo xin khai mở 𝑻𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒆̣̂𝒏𝒉 𝑩𝒂̀𝒊 máy chủ mới Xích Long Câu!!

 

Phần thưởng:
📣1 Bộ Trang bị Thương Lang [+3]
📣Vũ Khí Huyền Viên [+ 4]
📣Thăng cấp 150
📣1 Bộ trang sức hồng ảnh cực phẩm (4 Món)
📣3 Lễ bao tái tiên đơn (999 Viên)

👉Cách thức nhận 𝑻𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒆̣̂𝒏𝒉 𝑩𝒂̀𝒊:
1.𝙇.𝙞.𝙠.𝙚 𝙁𝙖𝙣𝙥𝙖𝙜𝙚
2.𝘽.𝙞̀.𝙣.𝙝 𝙇.𝙪.𝙖̣̂.𝙣 "tôi muốn tham gia 𝙇𝙚̣̂𝙣𝙝 𝘽𝙖̀𝙞 𝙏𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙋𝙝𝙪̀𝙣𝙜"
3.𝐍.𝐡.𝐚̆́.𝐧 𝐓.𝐢.𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡
Lưu ý: Mỗi tài khoản facebook chỉ nhận tối đa 4 Nhân vật.

🔰 Trang chủ : https://bit.ly/2HVtGuE
🔰 Tải game : https://bit.ly/2PoZTOX
🔰 Group trao đổi : https://bit.ly/2Z6nsjp